Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Karpaty » príroda

príroda v Karpaty

príroda

698x priroda, 353x vrch, 185x prameň, 83x výhľad, 55x jaskyňa, 20x prepadlina, 1x vodopád, 1x kameň

príroda

Príroda v Karpaty

V Karpaty sa nachádza 692 kusov príroda.

Príroda, Karpaty:, 1 z 12

prameň, Horaren Krasnany, Krivé jarky, Pernek 1, prameň, prameň, Krvavá studnička, Kamzik, Hlohová studnička, prístrešok, altánok, Krivé jarky, Kramárska studňa, Dlhá siaha, prameň, Prameň u A. Vrábaka, Kadlub v Španej doline, prameň, prameň, Prameň Slatina na Zárieči, Prameň v hone Kopaná, Prameň Mon Repos, prameň, Kalvária, Medvedia diera, Záhoračka, Pramen jozefkovo udolie, Malý Slavín, prameň, Zbojníčka, Himligárka, prameň, Malá Baňa, Hlávka, Prameň nad Slatinou, Malá Vydrica, Pokoj, Studnička U Vodníka, prameň, Vysoká, prameň, Katarínkin prameň, prameň, Medené hámre, prameň, Železná studnička, prameň, prameň, Skala, Jasienky, Vápenná, Malý Javorník, Zlatá studnička, Svätá studňa, Šenkárka pod Stániskom, Gašparské, Jarošova studnička, Jánov prameň, Máriin prameň, Partizánska lúka, Prameň pod Tlstou horou

Príroda, Karpaty:, 2 z 12

Studnička 2. rybník, 2. Kameňolom, Dlhá lúka, prameň, Františkov prameň, Urbanka, Pernek 2, Pernek 3, Pernecka Bana, jaskyňa, Pernecky Vrt, Limbašska vyvieračka, Vyhliadka na Bratislavu, Bystricanov Kut, pod Hajdúchom, Šenkárka 02, Šenkárka 01, Stupavienka, Vydrica, Hajduškové, Betónova skruž pod Tlstou horou, Červený most, Nadej, Vápenný prameň, Slatina I, Slatina II, Prameň pred Hlbokým, Jaskyňa Driny, prameň, Sirková voda, prameň, Krasový prameň Ignác, prameň, Prameň Nazdar, prameň, prameň, výhľad, prameň, prameň, Husí stok, prameň, Kalvária, Hradná studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Revín, prameň, Silnického prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Malá studnička, prameň

Príroda, Karpaty:, 3 z 12

prameň, Vyvieračka pod Bacharkou, prameň, Brižite, Pod bukom, prameň, prameň, prameň, Salaš, prameň, prameň, Pánova lúka, Brezová, Studánka, Chladná, Šenkárka, prameň, Drieňovka, prameň, prameň, prameň, Červenica, prameň, Nad Hájnikom, Krále laz, prameň, Krčmár, Maruškin prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Pod lúkou, Tomášov prameň, prameň, prameň, prameň, Studánka, prameň, Jaskyniarska studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Dujnič, prameň, Popálené, Volhovisko, prameň, prameň

Príroda, Karpaty:, 4 z 12

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Kráľovska, prameň, prameň, Tovarišská studnička, prameň, prameň, prameň, výhľad, Modranská baba, Stráže (Vachmajster), výhľad, Nad oborou, Somár, Ostriež, meteo Malý Javorník, Hrubý Kolešavec, Malá Vápenná, výhľad, Záruby, výhľad, Veľký Javorník, Dubové, Veľká Pec, Skalnatá, Ostrý Kameň, Nad pasekami, Roštúnska priepasť, Bivák, Liščia priepasť, Vtáčnik, výhľad, Krásna hôrka, Tlstá hora, Bratislavský Drieňovec, Malý Drieňovec, Malé Prepadlé, Kukla, prameň, Nad Kameňolomom, Koziarka, Snežienka, Pod Čiernym vrchom, Oškerda, Slalomka, Johanka, prameň, Nad strelnicou, Vyhliadka na Bratislavsky Hrad, Nad Obilným jarkom, Dieliky, Šmachy, Kozie rebrá, Orlie skaly, Krupý vrch, Zidina

Príroda, Karpaty:, 5 z 12

Bývalý kameňolom Srdce, Spariská, Na hrane, Kršlenica-1, Javorinka, Kršlenica-2, Veľká Javorina, výhľad, Kamzík, Pezinská Malá homoľa, Piesky, Ofrflané - 1, S31, Tmavá skala, Deravá skala, Kabele, Priepasť SD1, Jazvečia, Riečna, Stanova, Výver, S32, Ofrflané - 2, Dešťová, Nad vyvieračkou, Studničky, Vianočná, Hadíkova, jaskyňa, Jaskyňa pri kríži, Kržľa, Nad vyvieračkou, Mohyla generála Milana Rastislava Štefánika, Pod koreňom, Galbove diery, Šípková, K2, Sokolí Kameň, výhľad, Rozhľadňa Poľana, výhľad, výhľad, výhľad, výhľad, výhľad, výhľad, Myší vrch, výhľad, jaskyňa, výhľad, výhľad, Tri kamenné kopce, výhľad, Kamenná brána, Zajačí skok, výhľad, Tri krize, výhľad, výhľad, Haviareň

Príroda, Karpaty:, 6 z 12

Galovo, Konské hlavy, výhľad, Drapliak, Mníšek, výhľad, Malá skala, výhľad, Gašparová, výhľad, Nad Sitinou, jaskyňa, Veterlínska, výhľad, výhľad, vrch, výhľad, výhľad, Havrania, Vysoká skala, Kaňovské, výhľad, Horné Bradlo, výhľad, výhľad, Veterlínsky závrt, Peterská priepasť, výhľad, výhľad, Pávičie, Čertov žľab, výhľad, výhľad, výhľad, Lukovský vrch, výhľad, výhľad, výhľad, jaskyňa, rozhledna Žalostiná, výhľad, výhľad, Sedmička, Dolné Bradlo, Periská, Klenová, jaskyňa, Skala, Lipárova, Hačova, výhľad, Židovský vrch, Veľké Prepadlé, Staré Hájne, Lozornianske breziny, Grinavská výhliadka, Ploštiny, vrch, výhľad, výhľad

Príroda, Karpaty:, 7 z 12

Polámané, Kršlenica, Kobylí vŕšok, Čierna skala, Jelenia hora, Javorinka, Hradištný vŕšok, Chrasť, Židovské, Pri Ámonovi, Červenica, Jubilejná, Boháčovec, Kamenec, výhľad, Javorinka, Starý plášť, Kliny, Chmeľová, vrch, Ižavky, výhľad, Biely vrch, Pajštún, vrch, Javorník, výhľad, Vyhliadka, Dúžnik, výhľad, Sokolí kameň, Hrajky, Báborská, výhľad, Zelená, výhľad, Kuchynská, výhľad, Babiná, výhľad, Klenie, Kŕč, Hurtovec, Dlhý vrch, Chotuč, Závlačná, Harvanová, Solírov, Kosák, Bestinné, Dubový vrch, Dlhá lúka, Lieštie, Okršlisko, Dahatné, Jurášová, Zvonová hora, Soviná, Hromádková, Malá Černatina

Príroda, Karpaty:, 8 z 12

Salášky, Vysocko, Krasín, Zadné Dúbravy, Šenkárka, Sviní les, Lesy, Mníchov vrch, Ostrý vrch, Tri Bresty, vrch, Za skálím, Uchánok, Keblie, Zámok, Horný vrch, Vrátno, Krátky vŕšok, Človečie hlavy, Holubací vrch, Krkavý buk, Hrachové, Taricové skaly, Vysoká, Vrchbok, Veľký Peterklin, Rudná, Černecký vrch, Zbojnička, Javorec, Biela skala, Erdödyho kopec, Malá Pec, Stánisko, Mestský vrch, Malinský vrch, Havranica, vrch, Driny, Uhrícky vrch, Barvienok, Mladé háje, Slivková, Zečák, Brezová, Pálenice, Vajnorská hora, Kaštieľska hora, Bukovec, Jahodná, Závlačná, Sakrakopec, Jurkovka, Podvrch, Suchá hora, Hrabovina, Nad Vydricou, Kornačka, Hlaváč, Chorvátsky vrch

Príroda, Karpaty:, 9 z 12

Gašparské, Hladový vŕšok, Veľké Hradište, Veľká Baňa, Jurské hory, Bystrická hora, Pecková, Pri hájovni, Rösslerov vrch, Bartalová, Dúbravská Hlavica, Gajdoš, Kolkové, Polámané, Malý Jelenec, Červená, Sekyl, Sudkové, Klokoč, Čertov kopec, Kamenný jarok, Kalinka, Snežný vrch, Urbanová, Hodulov vrch, Hrubá pleš, Roháčová, Hrubý Kamenec, Plešivá, Babiarsky vrch, Kraví vrch, Veľký Plešivec, Vaďovská borina, Osúšie, Barina, Hlohová, Bačkorová, Vysoký Rajd, Cimbal, Žalostiná, Javorina, Lipový vrch, Drieňová, Richtárka, vrch, Ihriská, Vápenné, Žilová, Nová hora, Biela hora, Zrkadlisko, Egreš, Ostrý vrch, Priehyby, Mesačná, Lažteky, Šrenkov vŕšok, Dubický vrch, Stratený kút, Lípie

Príroda, Karpaty:, 10 z 12

Kozí hrebeň, Osečník, Baďurka, Sklený vrch, Bazgovič, Tri kopce, Geldek, Kamenný vrch, Čierna skala, Jelenec, Vimpergy, Kamenný vrch, Javorový vrch, Bučková, Tatry, Havran, Levený vrch, Orlie skaly, Mešťanková, Konský vrch, Šedivý vrch, Zrubenec, Veľké Vápenné, Hrubý Rink, vrch, Čupy, Nad Osičím, Veterlín, Vesný vrch, Kukučková, Jahodník, Suchý vrch, Bradavica, Barvienok, Čmeľok, Ohek, Kýčer, Široký vrch, Čelo, Hviezda, Banské, vrch, Volhovisko, Ostrý Vrch, Žalostiná, Kostolný vrch, Kalvária, Tŕstie, Tlstá hora, Hrabovník, vrch, Okopanec, Prostredník, Zrnová, Malý Javorník, Strmok, vrch, Prostredný vrch, Veľká Cajlianská homoľa, Drieňovica

Príroda, Karpaty:, 11 z 12

Starý hrad, Baba, Kozlisko, Drviská, Korenný vrch, Skala Ostrý kameň, Strmina, Krkavec, Adamov vrch, Handliarovská skala, Krížnica, Vrchná hora, Trojarová, Kamenná hora, Hrubý Hajdúch, Zámčisko, Tučkovec, Tisové skaly, Holičov vrch, Srnčí vrch, Veľká homoľa, Jaseníky, Ostrovec, Klokočina, Spálenisko, Ohnavy, Hrebeň, Kýčerka, Starý kopec, Korenec, Svätý vrch, Trtálka, Strachoňovec, Klokočiny, Tri kopce, Malý Hajdúch, Peprovec, Dolinkovský vrch, Kozí chrbát, Jastrabník, Kopanička, Malá homoľa, Kobylinec, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, Češkovec, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina

Príroda, Karpaty:, 12 z 12

prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, Dračia studňa, Malý Peprovec, Chlmec (Hrubý Peprovec), Hrubý Drieňovec, kameň, Vlčí vrch, Posed, Turistická rozhľadňa na Americkom námestí, Rosslerov lom, Koziarka, Biely vrch, Ohňavy, Klanec, Čierny vrch, Nad Železnou studničkou, Hrubý vrch, Malý Kolešavec, Mestská hora (Széchenyiho chlm), Predný vrch, vrch, Sŕnie, Jelenec, výhľad, výhľad, Jelenec, Veľká Javorina, hrebeň, Chladný vrch, Kaňúr

príroda inde

Malé Karpaty (610x), Biele Karpaty (237x), Myjavská pahorkatina (55x)
príroda v Malé Karpaty
príroda v Biele Karpaty
príroda v Myjavská pahorkatina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://karpaty.oma.sk/priroda

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.