Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Karpaty » turistika » miesto

Miesto, Karpaty

Miesto v Karpaty

V Karpaty sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Karpaty:, 1 z 17

Sekyl, Panský dom, Tavárikova osada, Vlkovka a pod Ravnicou, Leopoldov majer, Tarjanne Dúbravka, Kolísky, Žmovisko, Karaska, Pri svätej studienke, Pod Jahodníkom, Gazare, Dolné Chríby, Lažteky, Čistinky, Dlhé diely, Veľký Varan, Krásna hôrka, Kamenáre, Horáreň Pekná cesta, Zochova chata, Dolné nižovsie, Zadné červené, Hoblíkove záhrady, Jamy, Horská, Háj, Staré záhrady, Roličky, Vyše dediny, Komárno, Vrch Kopanice, Pod Handraškou, Baranec, Žriedlova dolina, Závodnovci, Na nivách, Černáček, Novomestská, Dlhý vrch, Cerová dráha, Záhumenice, Dolina, Suchý dol, Na medzi, Malejov, Na chodníku, Otoček, Kopišovci, Bukovec, Dolné lúky, U Siváčkov, Myjavská dolina, Kopánka, Trnovec, Mešťáci, Stránie, Kolesová, Dolina, Hurbanova dolina

Miesto, Karpaty:, 2 z 17

Panské zeme nad Barancom, Kodreta, Vŕšok, Diaková, Repáci, U Zemanov, Dúbravy, Plevovci, Chupáčová kopanica, Prieloh, Na jamách, Diačka, Lenisko, Čičáci, Juhásová a Trvajová, Trvajová dolina, Medziplotie, Slatina, Matikovec, Peredzské, Pitvory, Podkeblie, Hliníky, Pod Keblie, Biely kríž, Horné Košariská, Komárno, Medzihorie, Pod Keblie, Panciere, Betlehem, Petruchovci, Zazová, Jurčatárovci, Blatniakovci, Bobovec, Pod Čerčazou, Sakovci, Pagáčovci, Pod Kuliškou, Pod vinohradmi, Za mlynie, Sakov vrch, Za potokom, Vágalovci, Šlahorčina, Pláčkovci, U Mosných, Bobolka, Bachárovci, Kázikovci, U Minárov, Batkovce, Dolný rúban, Talčíkovci, U Šenkárikov, Ušiakovci, Maliarikovci, Siváci, Fajnorovci

Miesto, Karpaty:, 3 z 17

Oboje vojské, Boháčovci, Pod Dubravou, Dolný výhon, Ušiakovci a Podmatúšikovci, Potúčkovci, Ševčíkove a Kružičkove vŕšky, Piatová, Durcovia, Močiare, Brehy pod jarkom, Batykech horka, Srnie, Ohrady, Cez chríb, Trstie, Brezina, U Borovských, Predná Lazúra, Dolný diel, U Vravišov, Formanec, Hornáčkovci, Zadovec, Foškov vrch, Galkovci, Rúbané, Dolná Polianka, Pri račom potoku, Tučkovci, Horný diel, U Rumankov, Zásečie, Za majerom, Bôrikovci, Kopanice, Polákov vrch, Mackovia, U Taranov, Horné záhumence, Močidielka, Nad teheľňou, Klčovanice, Prielohy, Tomišovci, Pučavky, Prídavky, U Zábojníkov, Píla, Tri studne, U Pagáčov, Vrzavka, Valenčíkovci, U Haruštiakov, Lazište, Mihalové kúty, Hrnčiarova, U Klačkov, Za studňov pri majeri, Močiare

Miesto, Karpaty:, 4 z 17

U Koníkov, Pustý rybník, Lazy, Rubaninskovci, U Ličkov, Jezovci, Kacici, Novákov les, Miscovci, Hlohovce, Bednari, Banďova lúka, U Slivu, Na Maruši, Rieky, Finčina, Prvé vŕšky, Súš, Pánty, Olšová hora, U Devanov, Horné lúky, Táborky, Kramársky les, Kamenné tváre, Zemný vrch, Rovniny, Lipiny, Nad Lichtkami, Kopaničiarske, Ovsisko, Troganových lúčky, Háj, Turie brehy, Hrubé lúky, Ohňavy, Ohradky, Nad Bednárovým, Vápenky, Močariny, Kaťušina lúka, Markova Bukva, Nad Drmolezom, Malá Bukva, Venčeky, Kňazove dreviská, Kramerov lom, HPV, Bukovina, Pod úbočím, Bajcarova dolina, Nad Jurákom - Záružie, Čachtický hradný vrch, Židovské, Farkašov vrch, Kršiačky, Ostrá úboč, Ivánkové, Huboče, Pod úbočím

Miesto, Karpaty:, 5 z 17

Dolné lúky, Zadný vrch, Rúbanice, Pod Končinami, Davčové, Pod Ostriežom, Tehlárová, Višňovská dolina, Neze, Hlboké a pod Stražišťom, Mihočkovci, Luhy, Kresáková, Lúky zbytky, Danov vrch, Pod zámkom, Čierne blato, Minárčiny, Židovské, Brezvovky, Močiare, Jutrá, Záhumenice, Lopušná, Matejkova dolina, Pod Barancom, Sedličie, Jablonka, Pod Jurákom, Mederie, Dolné kopanice, Bradlo, Sedlište, Holé vrchy, Kúty, Na dúbravách, Kršiačky, Kubášova, Pod hájom, Oskoruša, Homola, Zbojište, Nad tehelňou, Vŕšky, Rovienky, Drieňová hora, Za uhlom, Sombové, Lojková, Horná mláka, Lovichovec, Dlhé rovné, Slaniská, Žlaby, Jarolinka, Lošonská, Úval, Za Daričkou, Za Hoštákom, Vzdialenejšie záhumenice

Miesto, Karpaty:, 6 z 17

Kamenište, Bocháčová, Medzi barackami, Na kamennom jarku, Jelenia hora, Hrabovec, Hradište, Pod Jarolinkou, Ďaleké baracky, Na ľadnici, Cierna skala, Mariašová, Františkova, Halaksová, Stankové, Kúdeľove nivy, Pod kamienky, Škrináriky, Dlhá, Niva, Pod Lysicou, Martáková skala, Melčekovice, Patákové, U bielej hliny, Dubový vršok, Dvoly, Bazíanka, Horné kamienky, Bošáčka, Za dúbravkou, Háje, Jurákovce, Krštenice, Bočina, Skalica, Dolná mláka, Rudiny, Rešetárovec, Na jamách, Pri studienkach, Donkové-Klukovaté, Kamenec, Za Lovichovcom, Malá kamenná dolina, Pri brezinách, Landrovec, Medzi krúžkami, Čabrace, Úboč, Zbehová, Deravá skala, Belánová, Zúbková, Javorinka, Batková, Rogoňovská, Kamenné vráta, Haršovka, Chvatávka

Miesto, Karpaty:, 7 z 17

Šenkérových lúky, Pod Kolkovým, PKO Trnovec (Myjavské slávnosti), Horné chalupy, Pod Slačou, Blízke baracky, Brezovské, Čierna skala, Hlobina, Diel, Zabrezie, Bahulových vŕšok, Kolovrátok, Máníová hora, Hlubočie, Dráhy, Tále, Borina, Gašparových lúky, Záhrady, Zdola dráhy, Brehy, Pod chmelincom, Pasienok, Lazy, Na lazy, Pri močidlách, Tuchnica, Za Tomaštie, Ubočie, Pod Jarošovou, Boky, Nad Okrúhlou, Podskalie, Konopniská, Nad Pustým, Pod Dubovou, Blážová, Chrasť, Kapusnice, Jamy, Pieskovište, Babky, Vrchy, Ostrý vrch, Dúbravy, Dubičie, Nožnice, Pod Budišovou, Medzi mlákami, Viechy, Rudinský háj, Za Sípkovým, Pod Zápačím, Kamence, Za Lazy, Rajčie hory, Osmina, V kruhu, Červené

Miesto, Karpaty:, 8 z 17

Záhrady, Záhlučky, U blata, Nad záhradami, Priečne, Solniská, Vrášky, Nad močidlami, Nad humnami, Lysá, Vypálené, Nad Tuchnicou, Kolárová, Sípkové, Kržel, Stará, Dolinky, Prístačove, Pri hliníkoch, Pod Brezovou, Bánovček, Pod palenicou, Hrabiny, Pod Belánovou, Pálenice, Pri blate, Dolina, Záhony, Pod hrádkami, Za zámkom, Jaminy, Lúky vyše cesty, Pod Suchou, Jarka, Na Babinom, Vršky, Pod záhlučky, Dlhé, Pod záhrady, Mažiarová, Plchovec, Záhumenice, Panský les, Jarošová, Na Baráku, Pasterec, Pod Lysou, Pod Starou, Pavlikovec, Pri mlyne, Prípor nad Kolárovou, Vranová, Okrúhla, Pod Pastercom, Za kostolom, Blažkovec, Na vŕškoch, Nad zbojníckych, Rozsypanice, Jamy

Miesto, Karpaty:, 9 z 17

Krížkovec, Za horou, Slivoňová, Skaly, Malý rybníček a Vrásičie, Pod Skalu, Veľký železník, Štátny les, Na bráne, Bohatá, Panský les, Haškové, Bukovina a Pavlíkova, Rajské, Stará, Lieskov ker, Podvážska, Javorník, Hrubý a malý železník, Pri Bôriči, Drienovka, Mosálovec, Osičie a Nad Háčkami, Podsedlie, Dúbravka, Dúbravka, Pod Háčkami, Kráľové, Štátny les, Červená, Panský les, Sova, Sparištia, Vápenice, Sychravý, Kukla, Podbačie, Pahorky, Osičie nad háčkami, Sparištia, Klenová a Popočné, Za horným koncom, Čičurinec, Rybníček, Havranová, Na nedvorci a Zápotočie, BRADLO, Medzi potôčky, Košová, Bukovina, Bôričie, Kozľacie, Slepá hora, Bukovina, Divinec, Vršatské bradlá, Kamenné, Zádedová, Hore koncom, Hliníky, Cenová, Makytie

Miesto, Karpaty:, 10 z 17

Čiapkové, Plánčie, Zájelšie a Lysiny, Na Poprade, Na Brodky, Rizne, Pastierská, Kardoška, Bohunské a lipové pole, Dúbravy, Pod Brehy, Staré slanisko, Tlačková, Lazy, Chrapková, Citárovská, Jakušové, Pod močidlami, Na Lazoch, Kanúr, Zaslatinie, Černoška, Na zámostie, Záhumnie, Dubový diel a Nadzemie, Brezina, Nad Tuchynicu, Selnice, Polome, Vrch Leginák, Pod súvozie, Močiare, Bukovina, Háčky, Nivy, Slatiny, Priehlavie a Dlhé nivy, Šaškovec, Na lazy, Jalovčie, Zámostie, Horné konce, Zábreh, Polík, Hôrka, Kondálové, Horné záhumnie, Strošov, Pod bukovým, Pod Stráne, Žihľavná, Kúty, Drapy, Breznické, Okresinská, Solírové, Hrabová, Nad mlynom, Prieseky, Pod Hájom

Miesto, Karpaty:, 11 z 17

Na jamách, Podhradské, Černatina, Jasenová, Vargánky, Polčicové, Pri Kopišovom, Za kontraskou, Dielnice, Hajnušová, Horný Vyšovec, Slatiny, Dedová, Na Pupačke, Hliníky, Polonská, Šipka, Tlstá hora, Kútik, Čupec, Jezerce, Drapy, Ševova kopanica, Zelenice nad jamou, Kamenný vŕšok, U Gabrhelov, Háj, Mozoľová, Pod Černatinou, Brezovka, Kamenné, Tlstá hora, Potoky, Role pod Raplovcom pod cestou, Hančová, Nad Nivy, Role Podstodoly, Raplovec, Dubičie, Role Nadizby, Podlúčie, Organistova hora, Zadná Dúbrava, Kremienky, Na Zákľuke, Slatina, Huboč, Kochanovec, V hlbokom, Uhlište, Pod Slatinou, Pod Holým brehom, Jamy, Pod vŕšky, Válkova Hora, Niestora, Nivka, Farská hora, Za Jamami, Dolné Vršovce

Miesto, Karpaty:, 12 z 17

Malé hlboké, Za Krasínom, Od Vaďoviec horný, Ondrejcová, Nad izbyskom, Ohrada, Habánske kopanice, Drážky, Paseky, Pleváčkovo, Za Gablovým, Lány, Jablonka, Lamačková, Pod pieskom, Role pod Raplovcom nad cestou, Pod krasínom, Pod Súhradou, Babíkovec, Volakovice, Dubník, Kukly, Rybník, Petruchová, Na Dúbrave, Salaše a Vidovice, Lopaty, Pred Niestorou, Hrnčiare, Mníšske, Štrbavé, Vŕšok, Topole, Pod Piešťou, Sedličná, Červený jarok, Kotol, Pred Hlbokým, Pod hájikom, Prostredný háj, Mierkové, Dolné Kuglové, Holáčová, Za Beňovou horou, Pažiť u Bránky, Pod Hrenákovými brehmi, Kožová, Prostredný grúň, Pod lipinou, Pálffyovské, Pri kohútovom jarku, Prostredné, Za Blavou, Hlavina, Za lesom, Včelín, Tíšinka, Juríčkova jama, Koláre, Drieňová

Miesto, Karpaty:, 13 z 17

Nad zlodejskou cestou, Lazy, Kazáre, Zlámaná hora, Nad Rehákovým jarkom, Predné záhumenice, Valovská, Nad Mariášom, Pod Hrubými skalami, Svorkovo, Zuby, Malý Ďurakovec, Obora, Studienky, Hoštacká hôrka, Beňova niva, Hrabníky, Medzi vodami, Kostolná hôrka, Nad Kostolom, Horná Blava, Pri Pavlovom jarku, Horné Kuglové, Slače, Teplice, Jelenie, Pisáre, Za Kamienkou, Rehákov jarok, Silasčíková, Chrenkova dolina, U Bránky, Piešťa, Pod výškou, Vypálené, Gašparka, Tŕstie, Štefkovci, Na Puškárovej, Rovne, Mosnácka, Čičáková kopanica, Na lúčkach, Pod Bradlom, Rovná, Spúšť, Pod oknami, Zámok, Krajčíre, Pod rovnou, Lachov, Role Podizby, Hrubý Ďurakovec, Pod zlámanou horou, Grófová, Červíčka, Salaš, Budnisko, Banky, Červená hôrka

Miesto, Karpaty:, 14 z 17

Paseky, Pod hájikmi, Strapáky, Predná a zadná dúbrava, Vlčiaky, Podielie, Oprchále, Malá jama, Široká, Borina nad cintorínom, Stráne, Valaské, Veterník, Sokolová, Pri žltej seči, Malé Barany, Prostredné červenice, Kopec, Záhumenice, Sološnická dolina, Pod cestou a medzi cestami, Horeriečie, Kliny, Za stodolou, Medzi jarkami, Kotol, Od Očkova, Dielce nad mlynom, Minárová, Záhumenice, Za Beňovou nivou, Drotáre, Staré sady, Valaské, Rúbane, Pod močiare, Zelený bok, Potočné, Pod Mariášom, Starý háj, Na hlinách, Liborča, Rovné, Dalčovce, Polesina, Močiarne tatry, Podmlynárová, Jurečková lúka, Pod močiarmi, Pod Prešovňou, Prešovňa, Pod strateným stokom, Kopanica, Pod úbočou, V Lopušnej, Grafle, Bočná cesta, V krúžkoch, Biely vŕšok, Veľká Šimkovská

Miesto, Karpaty:, 15 z 17

Pri Gemešovom jarku, Obora, Beňová, Nad Jancovým, Gonvalovské, Hlboká dráha, Bachárka, Na Lúčkach, Rehákova, Rúbané, Dolné červenice, Malá Šimkovská, Hrabník, Za dvorom, Dubníček, Červená búda, Hrehorovské, Kačínske, Pyšné, Končiny, Sedliská, Šajby, Omlade, Motyčky, Pod Vysokú, Konča Skaliek, Murna, Srdce, Cvikle, Kolárikovci, Paure, Školnícka hôrka, Široká lávka, Pod Malou studničkou, Horné Záhumnie, Malý Peterklín, Halba, Horné Rudné, Krátke diely, Kebla za Bukovinou, Krivica, Trianova dolina, Tichý vrch, Šteruská dolina, Hofnáre, Pindrišová, Dlhé diely, Všivavý potôčik a pálenica, Kút, Horné lúky, Čerenec, Horné lúky, Roviny, Na sičiach, Horné lúky, Trianov vrch, Table, Chmeľnica, Pod Hôrkou, Nad vinohradmi

Miesto, Karpaty:, 16 z 17

Jancové, U Hučkov, Rudnik, Posekaný háj, Lesná hora, Valuchová, Nad Vydricou, Erika, Kopanica, Na Krivinách, Žľabina, Rieky, Kozinec, Hrby, Korytá a pálenica, Kylava, Kamenec vyše hradskej, Hrabina, Dielce, Nivky, Studne, Malinské, Kraskov, Zadky, Za Kučerkou, Botov, Smrečie, Obora a Čeklín, Pod Petrovou, Zbojníčka, Zelená hora, Príhlavie, Spodný Dubník, Háj, Skalka, Pustý Ligisland, Cerovina, Boroš, Vojské, Pri potôčku, Na krivinách, U Grnče, Skalice, Cejtach a Molpir, Dráhy, Červená cesta, Pod chrasťou, Lecova, Krivé, Nad čerešňovou, Vedľa kríža, Pod stodolami, Pisárova dolina, Odhradie, Seliešky, Uhlianka, Horné, Dolné lúky, Komárno, Oskorušné

Miesto, Karpaty:, 17 z 17

Mýtnáre, Kopanka, Breziny valové, Čierna hora, Pod hájom, Čeklín, Stará Chtelnica, Hrdlačova skala, Sitiny, Vajarský les, Zlatá noha, Teplice, Skalice, Babinec, Tižikech járok, Krauské, Panštiny, Raková, Lázček, Brižite, Mohylka, Prachárska dolina, Lieščie, Za jarkom, Medzi vodami, Odmeštie, Dráhy, Pri dube, Sološnický les, Šošovičky, Volcházy, Uhliská, Pod hrabinou, Jancova hora, Pod Dielcom, Slatina, Šenkárka, Panský les, Bolnáre, Jancová

miesto inde

Malé Karpaty (1808x), Biele Karpaty (1528x), Myjavská pahorkatina (651x)
miesto v Malé Karpaty
miesto v Biele Karpaty
miesto v Myjavská pahorkatina

Podobné, Karpaty:

3899x turistika, 2062x miesto, 568x orientačný bod, 349x strom, 236x turistické informácie, 189x poľovnícky posed, 175x prístrešok, altánok, 84x ohnisko, 66x miesto na piknik, 47x chranený strom, 46x orientačná mapa, 25x atrakcia, 16x štôlňa, 14x studňa, 12x komín, 4x horáreň, 2x vodárenská veža, 2x ZOO, 2x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Karpaty

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://karpaty.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.