Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Karpaty » príroda

príroda v Karpaty

príroda

703x priroda, 354x vrch, 186x prameň, 84x výhľad, 57x jaskyňa, 20x prepadlina, 1x vodopád, 1x kameň

príroda

Príroda v Karpaty

V Karpaty sa nachádza 697 kusov príroda.

Príroda, Karpaty:, 1 z 12

prameň, Horaren Krasnany, Krivé jarky, Pernek 1, Malá Baňa, prameň, Krvavá studnička, Hlohová studnička, Kamzik, Krivé jarky, prameň, prameň, prístrešok, altánok, prameň, Kramárska studňa, prameň, Dlhá siaha, Kadlub v Španej doline, Prameň u A. Vrábaka, Prameň v hone Kopaná, prameň, Prameň Slatina na Zárieči, Prameň Mon Repos, Pramen jozefkovo udolie, Medvedia diera, Malý Slavín, Kalvária, prameň, Záhoračka, Zbojníčka, Himligárka, Hlávka, prameň, Prameň nad Slatinou, prameň, Studnička U Vodníka, Pokoj, Malá Vydrica, Vysoká, Katarínkin prameň, prameň, Vápenná, prameň, Medené hámre, prameň, Malý Javorník, prameň, prameň, Železná studnička, Jasienky, Skala, Zlatá studnička, Svätá studňa, Šenkárka pod Stániskom, Gašparské, Jarošova studnička, Jánov prameň, Máriin prameň, Partizánska lúka, prameň

Príroda, Karpaty:, 2 z 12

Dlhá lúka, Studnička 2. rybník, 2. Kameňolom, Františkov prameň, Prameň pod Tlstou horou, Urbanka, Pernek 3, Pernek 2, Pernecka Bana, Pernecky Vrt, jaskyňa, Limbašska vyvieračka, Vyhliadka na Bratislavu, Bystricanov Kut, Stupavienka, pod Hajdúchom, Červený most, Šenkárka 02, Šenkárka 01, Hajduškové, Vydrica, Betónova skruž pod Tlstou horou, Vápenný prameň, Nadej, Jaskyňa Driny, Slatina I, Slatina II, Prameň pred Hlbokým, prameň, prameň, Krasový prameň Ignác, Prameň Nazdar, prameň, Sirková voda, Nad Obilným jarkom, prameň, prameň, prameň, Kalvária, výhľad, Husí stok, Brižite, prameň, prameň, Revín, Ostriež, prameň, prameň, prameň, Čachtická jaskyňa, Malá studnička, Šenkárka, prameň, Hradná studnička, prameň, prameň, prameň, Pod bukom, prameň, prameň

Príroda, Karpaty:, 3 z 12

prameň, prameň, Chladná, prameň, Pánova lúka, prameň, Studánka, prameň, prameň, Drieňovka, Vyvieračka pod Bacharkou, prameň, Krčmár, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Silnického prameň, prameň, Nad Hájnikom, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Krále laz, prameň, Červenica, prameň, Brezová, Salaš, Pod lúkou, prameň, Tomášov prameň, Maruškin prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Volhovisko, prameň, Jaskyniarska studnička, prameň, prameň, Popálené, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Dujnič

Príroda, Karpaty:, 4 z 12

prameň, Tovarišská studnička, Studánka, prameň, prameň, Kráľovska, Stráže (Vachmajster), prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Modranská baba, prameň, Záruby, výhľad, Nad oborou, Somár, výhľad, Hrubý Kolešavec, meteo Malý Javorník, Veľký Javorník, Malá Vápenná, Dubové, výhľad, Kukla, Skalnatá, Veľká Pec, výhľad, Ostrý Kameň, Vtáčnik, Liščia priepasť, Roštúnska priepasť, Bivák, Nad pasekami, Krásna hôrka, Tlstá hora, výhľad, Bratislavský Drieňovec, Hodinová veža, Malý Drieňovec, Nad strelnicou, Koziarka, Snežienka, prameň, Pod Čiernym vrchom, Johanka, Nad Kameňolomom, Slalomka, Oškerda, Malé Prepadlé, prameň, Vyhliadka na Bratislavsky Hrad, Dieliky, Šmachy, Kozie rebrá

Príroda, Karpaty:, 5 z 12

Orlie skaly, Krupý vrch, Zidina, Spariská, Bývalý kameňolom Srdce, Na hrane, Kršlenica-1, Kršlenica-2, Javorinka, Kamzík, Veľká Javorina, Pezinská Malá homoľa, výhľad, Pajštún, Piesky, Kabele, Kržľa, Jaskyňa pri kríži, Priepasť SD1, Nad vyvieračkou, S32, Studničky, Vianočná, Jazvečia, Riečna, Nad vyvieračkou, S31, Pod koreňom, K2, Galbove diery, Šípková, Dešťová, Deravá skala, jaskyňa, Tmavá skala, Ofrflané - 2, Ofrflané - 1, Výver, Stanova, Hadíkova, Zajačí skok, Mohyla generála Milana Rastislava Štefánika, Rozhľadňa Poľana, Kamenná brána, Myší vrch, výhľad, výhľad, Tri krize, Tri kamenné kopce, Klenová, Sokolí Kameň, výhľad, výhľad, výhľad, výhľad, výhľad, výhľad, výhľad, výhľad, výhľad

Príroda, Karpaty:, 6 z 12

Nad Sitinou, Mníšek, Konské hlavy, Drapliak, Malá skala, vrch, Veterlínska, Gašparová, Haviareň, Horné Bradlo, Galovo, výhľad, Vysoká skala, výhľad, Kaňovské, Havrania, jaskyňa, Klenová, Židovský vrch, Ploštiny, Hradištný vŕšok, Kobylí vŕšok, Čertov žľab, Chrasť, Periská, Boháčovec, výhľad, Lukovský vrch, Lozornianske breziny, výhľad, Oplentova diera, vrch, výhľad, Pri Ámonovi, Peterská priepasť, Sedmička, Veľké Prepadlé, Veterlínsky závrt, jaskyňa, Židovské, jaskyňa, Dolné Bradlo, Staré Hájne, Červenica, Lipárova, Pávičie, Jubilejná, výhľad, výhľad, Veľký Autobus, výhľad, výhľad, Hačova, Babiná, výhľad, vrch, Sokolí kameň, Kuchynská, výhľad, výhľad

Príroda, Karpaty:, 7 z 12

Ižavky, Biely vrch, Starý plášť, Javorinka, Chmeľová, Jelenia hora, Kršlenica, Dúžnik, Skala, Čierna skala, Javorník, vrch, výhľad, Kliny, Javorinka, Polámané, výhľad, rozhledna Žalostiná, výhľad, vrch, výhľad, výhľad, Zelená, výhľad, výhľad, Kamenec, Grinavská výhliadka, výhľad, výhľad, výhľad, Báborská, výhľad, výhľad, výhľad, Hrajky, výhľad, Vyhliadka, výhľad, Klenie, Hurtovec, výhľad, výhľad, výhľad, výhľad, výhľad, Dlhý vrch, Dubový vrch, Dlhá lúka, výhľad, Harvanová, Kŕč, výhľad, Závlačná, Solírov, Chotuč, Lieštie, Jurášová, Bestinné, Kosák, Salášky

Príroda, Karpaty:, 8 z 12

Zadné Dúbravy, Soviná, Lesy, Zvonová hora, Dahatné, Okršlisko, Zečák, Gašparské, Za skálím, Vysoká, Hlaváč, Mníchov vrch, Sviní les, Holubací vrch, Uchánok, Bukovec, Vrchbok, Tri Bresty, Veľká Baňa, Driny, Keblie, vrch, Hrachové, vrch, Černecký vrch, Veľký Peterklin, Suchá hora, Krátky vŕšok, Jurkovka, Hrabovina, Rösslerov vrch, Sakrakopec, Podvrch, Biela skala, Javorec, Erdödyho kopec, Barvienok, Stánisko, Nad Vydricou, Malinský vrch, Vrátno, Pri hájovni, Vysocko, Pálenice, Ostrý vrch, Vajnorská hora, Jahodná, Havranica, Hromádková, Zbojnička, Bystrická hora, Rudná, Krasín, Uhrícky vrch, Malá Černatina, Šenkárka, Kornačka, Závlačná, Sekyl, Hrubá pleš

Príroda, Karpaty:, 9 z 12

Urbanová, Slivková, Kaštieľska hora, Chorvátsky vrch, Cimbal, Brezová, Pecková, Babiarsky vrch, Kraví vrch, Veľké Hradište, Zámok, Človečie hlavy, Krkavý buk, Taricové skaly, Dúbravská Hlavica, Žalostiná, Hrubý Kamenec, Plešivá, Hladový vŕšok, Horný vrch, Priehyby, Zrubenec, Nad Osičím, Vysoký Rajd, Hrubý Rink, Barina, Nová hora, Snežný vrch, Javorina, Vaďovská borina, Kamenný vrch, Bartalová, Dubický vrch, Stratený kút, Jurské hory, Mladé háje, Lažteky, Malá Pec, Kozí hrebeň, Tatry, vrch, Čertov kopec, Čierna skala, Vimpergy, Kamenný vrch, Klokoč, Kalinka, Čupy, Polámané, Richtárka, Ihriská, Suchý vrch, Tri kopce, Bradavica, Barvienok, Kamenný jarok, Červená, Osúšie, Žilová, Vesný vrch

Príroda, Karpaty:, 10 z 12

Bačkorová, Konský vrch, Bazgovič, Čmeľok, Gajdoš, Mestský vrch, Veľký Plešivec, Šedivý vrch, Biela hora, Orlie skaly, Starý hrad, Roháčová, Strmina, Vápenné, Kýčer, Sklený vrch, Zrkadlisko, Prostredný vrch, Veterlín, Okopanec, Kostolný vrch, Hviezda, vrch, Veľká Cajlianská homoľa, Malý Javorník, Adamov vrch, Mešťanková, vrch, Lipový vrch, Hodulov vrch, Volhovisko, Zrnová, Široký vrch, Strmok, Baba, Tlstá hora, Bučková, Korenný vrch, Ohek, Kozlisko, Šrenkov vŕšok, vrch, Havran, Levený vrch, Javorový vrch, Malý Jelenec, Ostrý vrch, Osečník, Krížnica, Kolkové, Krkavec, Mesačná, Vrchná hora, Jahodník, Kukučková, Ostrý Vrch, Sudkové, Hrabovník, Žalostiná, Drieňová

Príroda, Karpaty:, 11 z 12

Hlohová, Banské, Trojarová, Drviská, Holičov vrch, Ostrovec, Hrebeň, Egreš, Kalvária, Klokočiny, Kamenná hora, Tri kopce, Strachoňovec, Veľké Vápenné, Drieňovica, Handliarovská skala, Jaseníky, Veľká homoľa, Spálenisko, Lípie, Malý Hajdúch, Skala Ostrý kameň, Tŕstie, vrch, Svätý vrch, Baďurka, Srnčí vrch, Starý kopec, Korenec, Ohnavy, Čelo, Zámčisko, Tučkovec, Tisové skaly, Geldek, Jelenec, Hrubý Hajdúch, Dolinkovský vrch, Prostredník, Kozí chrbát, Peprovec, Malá homoľa, Trtálka, Kýčerka, Jastrabník, Kobylinec, Kopanička, Klokočina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina

Príroda, Karpaty:, 12 z 12

Češkovec, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, prepadlina, Malý Peprovec, Chlmec (Hrubý Peprovec), Dračia studňa, Hrubý Drieňovec, kameň, Vlčí vrch, Turistická rozhľadňa na Americkom námestí, Posed, Rosslerov lom, Ohňavy, Malý Kolešavec, Hrubý vrch, Koziarka, Klanec, Biely vrch, Nad Železnou studničkou, Čierny vrch, Mestská hora (Széchenyiho chlm), Sŕnie, Predný vrch, vrch, výhľad, Jelenec, výhľad, Jelenec, Veľká Javorina, hrebeň, Chladný vrch, Kaňúr

príroda inde

Malé Karpaty (615x), Biele Karpaty (238x), Myjavská pahorkatina (56x)
príroda v Malé Karpaty
príroda v Biele Karpaty
príroda v Myjavská pahorkatina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://karpaty.oma.sk/priroda

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.